Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba

Miesto: 
Mýtna 25, Bratislava
Kategória: 
Obnova a prestavba
Autori: 
Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký
Autor fotografie: 
Michal Vršanský

Zobrazené

1298

Hlasov

228

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Bytový dom Mýtna 25, pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím, bola v rámci rekonštrukcie, nadstavby a dostavby nadstavaná o 3 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia). Dve horné podlažia odskakujú smerom od Mýtnej ulice. Z hľadiska roviny ulice tak ostáva pôvodná hmota nezmenená, 5. a 6. nadzemné podlažie sú z polohy chodca nevnímateľné. Vertikálne lamely pred oknami nadstavovaných podlaží vytvárajú homogénny raster nahradzujúci pôvodnú strešnú rovinu ako architektonický novotvar, zreteľne čitateľný, rešpektujúci pôvodnú architektúru, ktorá bola zrekonštruovaná konzervatívnym spôsobom. Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží.