Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

Miesto: 
R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okres Levoča
Kategória: 
Obnova a prestavba
Autori: 
Tomáš Bujna
Autor fotografie: 
Stano Dubík

Zobrazené

1087

Hlasov

169

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy s ryhou širokou a hlbokou cca 30 cm po obvode celého interiéru. Následne bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum omietok v celej lodi. Obnova interiéru začala položením pieskovcových platní hrúbky 60 mm v celej ploche kostola okrem presbytéria. Nasledovalo očistenie empory a návrh nového dreveného schodišťa, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osadenia tepelných infražiaričov a osvetlenia pod emporou, obnova omietok a nakoniec návrh lavíc s dômyselným vyhrievaním. Postupne boli navrhnuté a vymenené niektoré nevyhovujúce dvere vrátanie ich kovania a ostatné drobné prvky kostola (svätenička, číselník, lavice v južnej predsieni).