Obnova časti Námestia slobody

Miesto: 
Prievidza
Kategória: 
Exteriér
Autori: 
Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák
Autor fotografie: 
Branislav Lackovič, Marian Trcka

Zobrazené

2188

Hlasov

1031

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Projekt vychádza z nášho víťazného návrhu vo verejnej anonymnej súťaži. Zámerom mesta bolo oživiť „hornú“ časť námestia fontánou a prilákať tak ľudí opäť do centra mesta. Fontánu svojim stvárnením vytvára jeden prvok aj keď sme ju rozdelili do viacerých zón. Na východe sú trysky, ktoré sa postupne menia na plytkú „bazénovú zónu“, kde je možné brodenie. Na západnom konci kompozíciu dotvára obojstranná kamenná atypová lavička. Aj ostatné lavičky sú atyp. Úpravami schodísk a terénov sme dosiahli bezbariérovosť pohybu medzi jednotlivými časťami námestia. Novonavrhnuté schody východne od pomníka sme doplnili o sedenie a preto môžu slúžiť aj ako hľadisko s výhľadom na južnú časť Námestia Slobody.