Prestavba synagógy na multikultúrne priestory

Miesto: 
Lučenec
Kategória: 
Obnova a prestavba
Autori: 
Ing. Zsolt Papp
Spolupráca: 
: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Ladislav Palacka, Slavka Prevendarčíková, Zoltán Krizsán, Mgr. art. Igor Valuška, Ing. arch. Katarína Valušková
Autor fotografie: 
Ing. arch. Tibor Škandík

Zobrazené

726

Hlasov

125

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

V čase pred obnovou bola budova vo veľmi zlom stave - s ohrozenou statikou a rastúcou bujnou vegetáciou. Synagógy projektované Leopoldom Baumhornom boli síce inšpiráciou, ale cieľom rekonštrukcie nebolo prinavrátiť pôvodný stav. Zvolením „Konzervačnej metódy" sa priniesla pridaná hodnota v podobe symbiózy súčasného umenia a kultúrneho dedičstva. Koncepcia bola založená na kontrastoch, kde nové dominantné prvky vytvárajú akcent na zakonzervovanom historickom jadre. V princípe práve tieto kontrasty vplývajú na zmiernenie „horror vacui“ – strach z prázdnoty, ktorý bol v minulosti potlačovaný prezdobením povrchov. Vďaka tomu mohlo vzniknúť nové a najmä živé architektonické dielo.