Stará synagóga v Bardejove

Miesto: 
Bardejov
Kategória: 
Obnova a prestavba
Autori: 
Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
Autor fotografie: 
Ján Krcho, Tomáš Lupták

Zobrazené

622

Hlasov

89

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Obnova areálu prebieha už dlhšie, dokončenie synagógy je prvý viditeľný výsledok. Podľa projektu obnovy by v synagóge mal byť priestor pre výstavy a koncerty, v ostatných objektoch administratívne priestory, múzeum a konferenčné priestory. Pravdepodobne však túto koncepciu bude potrebné prispôsobiť potrebám budúcich užívateľov. Hlavná časť prác na obnove synagógy spočívala v reštaurovaní jej vnútornej výzdoby vonkajších architektonických článkov, z architektonického hľadiska bolo potrebné v úzkej spolupráci s reštaurátormi riešiť niektoré funkčné záležitosti a nutnú technickú vybavenosť.